Home / Eftersyn og service

Eftersyn og service

Eftersyn og Service på Varmepumper på Sjælland

Arbejdstilsynets regler for service eftersyn af køleanlæg

Et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst en gang om året. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype.

Det årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr. Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved utilsigtet brug.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg, men ikke over 2,5 kg, skal som minimum have en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret. Det skal ske efter leverandørens anvisninger og af personer/montører, som i kraft af deres faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af denne type anlæg.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have et årligt eftersyn af en kølemontør eller et kølefirma, som opfylder kravene til at forestå kontrollen af den pågældende anlægstype.

Service eftersyn indeholder

  • Rensning af kondensator.
  • Rengøring af filter i indedel.
  • Tryk og temperaturer måles.
  • Kontrol af kølemiddelfyldning.
  • Kontrol for utætheder (påfyldning af ekstra kølemiddel hvis det skulle være nødvendigt er ikke inkluderet i prisen)
  • Rengøring af anlæg.

Priser på service eftersyn

  • Tegn en service kontrakt med et årligt service eftersyn pris: 950 kr inkl moms.
  • Service eftersyn uden servicekontrakt pris: 1.100 kr inkl moms.
  • Priserne gælder i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Kørsel udover Nordsjælland og Storkøbenhavn koster ekstra afhænig af afstanden.
Top